Hra čo baví

Vymysleli sme Mathesso, vzdelávaciu hru. Pomocou, ktorej sa deti zoznámia s číslami a dospelý si odstránia bloky na čísla a to všetko hravou formou.

 

Hra je určená pre všetky vekové kategórie a každý si v nej nájde to svoje, obsahuje niekoľko herných variantov rozdelených podľa náročnosti.

V jednoduchšej verzii sa Mathesso prakticky nelíši od pexesa, a preto je vhodné pre tých najmenších, ktorí sa práve učia rozpoznávať čísla.

 

 Vo svojej najkomplexnejšej verzii strategická hra, ktorá zahŕňa teóriu pravdepodobnosti a prvky teórie hier.

 

Čo o nás povedali deti?

 Moc ma to bav9

 Zdroj: Instagram

Kúpiť

 

Čo na to mamičky?

 

 

 

A čo ďalej?

Mathesso sa dá hrať v niekoľkých variantoch:

  •  Atto, maxámálne 3 hráči, hra trvá okolo 5 minút
  • Femto
  • Pico
  • Nano
  • Mikro
  • Mili
  • Standart, maxámálne 8 hráčov, hra trvá niekoľko hodín

Každý z variantov sa líši najmä časovou náročnosťou. Skúsení hráči ocenia aj potrebu zvoliť si pre každú obtiažnosť inú taktiku. 

 Verzie

 

Podrobné pravidlá nájdete na stránke mathesso.cz

 

 

 

Ako to funguje?

Základná myšlienka spočíva v aktivácií kognitívnych procesov zodpovedných za vznik a rozvoj matematickej intuície. Mathesso pracuje s deťmi najmä na podvedomej úrovni a pomocou bazálnej aritmetiky im približuje vybrané matematické operácie.

Najdôležitejším princípom Mathessa je reverzná synestézia. Ako komplikované, ako by to mohlo znieť, samotná synestézia je dobre známa. Je to jav, keď si ľudia spájajú určité zmyslové vnemy s inými. Napríklad schopnosť vnímať hudbu tak, že farby alebo vône sú vnímané súčasne s tónmi. Niektorí z najväčších matematických géniov, ktorí vedia spočítať číslo pí na tisíc dvestodvadsaťjeden desatinných miest, sa majú túto schopnosť a využívajú ju. Túto schopnosť však získali neznámym a nepredvídateľnej spôsobom. „Nie„, povedali sme si. Čo keby sme farby používali nejakým zmysluplným spôsobom namiesto ťažko vysvetliteľné číselný systém? Napríklad tak, že každá číslica bude reprezentovaná inou farbou. Táto zdanlivo triviálna zámena otvára úplne novú úroveň vyučovania matematiky.

Kúpiť

 Podme sa hrať a učiť zároveň

 

Zpět do obchodu